Recognition Primed Decision Making (RPD)

Recognition Primed Decision Making (RPD) - Toolshero

Recognition Primed Decision Making: in dit artikel wordt Recognition Primed Decision Making praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige besluitvormingstool.

Wat is Recognition Primed Decision Making?

Recognition Primed Decision Making (RPD) is een model over het proces van besluitvorming wanneer mensen snelle en effectieve beslissingen moeten nemen in complexe situaties.

Het model laat zien dat de persoon die een dergelijke beslissing moet nemen, eerst een mogelijke handelswijze genereert. Deze wordt vergeleken met de beperkingen die de situatie oplegt en vervolgens wordt de handelswijze gekozen die niet wordt afgewezen.

Gratis e-book bij Toolshero

Recognition Primed Decision Making voorbeeld

RPD is een bekende term in de wereld van de besluitvorming en wordt gebruikt in diverse groepen mensen, waaronder traumaverpleegkundigen, schakers, brandweerlieden, beurshandelaren en meer. De methode is waardevol in situaties waarin tijdsdruk aanwezig is, waar informatie onvolledig is of wanneer doelen slecht gedefinieerd zijn. De methode kent ook beperkingen, waaronder het feit dat het veel ervaring vereist voordat op deze manier consistent beslissingen genomen kunnen worden.

Het model werd voorgesteld door Gary A. Klein, in zijn boek Sources of Power. Het bleek sindsdien een legitiem model te zijn voor de manier waarop mensen moeilijke besluiten nemen.

definitie en doelstellingen

Besluitvorming verwijst naar het maken van keuzes tussen alternatieve handelingsmogelijkheden. Inactiviteit, of niks uitvoeren, is ook een alternatieve handelingsmogelijkheid. Echter, in het geval van Recognition Primed Decision Making, is er geen tijd voor het nauwkeurig evalueren van de alternatieve opties.

In het bedrijfsleven maken managers honderden keuzes per dag. Management wordt daarom bijna 1 op 1 vergeleken met besluitvorming. Toch mislukken de meeste keuzes die managers maken. Het vergroten van de effectiviteit bij het nemen van beslissingen is daarom in bijna alle gevallen een goede doelstelling. Effectieve besluitvorming helpt om de meest voorkomende valkuilen in het proces van besluitvorming te vermijden.

Er is een groot aantal situaties waarin keuzes zo belangrijk en urgent zijn dat ervaring de enige manier is om deze goed te kunnen nemen. Dit soort situaties komt over het algemeen minder voor in het bedrijfsleven. Overweeg het voorbeeld van een brandweerman. De kennis en ervaring die deze brandweerman heeft opgedaan stelt hem in staat om binnen een seconde te beslissen of hij wel of niet een deur moet openen in een brandend huis.

Doelstellingen Recognition Primed Decision Making

Recognition Primed Decision Making heeft als doel:

  1. Nieuwe professionals helpen om snel belangrijke beslissingen te leren nemen in kritische situaties;
  2. Ervaren mensen helpen bij het nemen van beslissingen en een probleem bij de basis aan te pakken en op te lossen.

Variaties van het Recognition Primed Decision Making Model

Het RPD-model kent drie variaties als het gaat om de strategie.

Variatie 1

In de eerste variatie van het RPD-model herkennen de personen die een besluit moeten nemen de situatie en typeren deze als typisch. Dat betekent zij al eerder al eens in een vergelijkbare situatie hebben gezeten. Variatie 1 gaat dus om een situatie waarin zowel situationele details als de manier van handelen bekend zijn.

Deze vorm kan beschreven worden als een ‘als… dan…-reactie’. De herkenning van deze situatie zal altijd leiden tot onmiddellijke actie of handelswijze die aansluit bij de situatie. Personen met veel ervaring hebben meer kans om situaties tegen te komen die geclassificeerd kunnen worden als variatie 1 dan onervaren besluitvormers.

Variatie 2

De tweede variatie op het RPD-model gaat over situaties waarin de besluitvormer zich in een onbekende situatie bevindt waarin hij kan kiezen uit een bekende selectie van mogelijkheden. Variatie 2 kan daarom beschreven worden als ‘als?… dan…-reactie’. Met andere woorden: zodra in dit scenario de situatie herkend wordt, weet de besluitvormer ook welke handelswijze hij of zij moet gebruiken. De kennis over beschikbare handelswijze is dus aanwezig, terwijl belangrijke parameters over de situatie onbekend zijn.

Om verkeerde beslissingen te voorkomen, modelleert de besluitvorming daarom alle mogelijke details van de situatie en kiest vervolgens de meest relevante handelswijze. Ervaren beslissers hebben over het algemeen meer kans om de situatie op de juiste wijze te modelleren, en zijn daarom ook sneller geneigd om de juiste handelswijze te kiezen.

Variatie 3

De derde mogelijkheden in het Recognition Primed Decision Making model is wanneer de beslisser op de hoogte is van de situatie, maar niet weet wat de juiste handelswijze is. De besluitvorming implementeert daarom een trial-and-error simulatie. Met deze mentale simulatie wordt de meest effectieve manier van handelen gesimuleerd. Variatie 3 wordt daarom beschreven als: ‘als… dan?..’.

De besluitvormer loopt verschillende acties door totdat hij of zij een actie vindt die lijkt te passen bij de doelen en prioriteit van de situatie. Vanwege de tijdsdruk die speelt in dergelijke situaties, zal de besluitvorming de eerste handelswijze kiezen die lijkt te passen. Ervaren besluitvormers zullen waarschijnlijk eerder een geschikte handelswijze vinden dan onervaren beslissers, omdat hun deskundigheid hen in staat stelt om ongepaste handelswijzen niet te overwegen.

Aangepast stappenplan RPD-proces voor het bedrijfsleven

Hieronder wordt een stappenplan voorgesteld voor het nemen van moeilijke beslissingen in een bedrijfsomgeving.

Vanzelfsprekend is de tijdsdruk in het bedrijfsleven vaak minder dan in levensbedreigende situaties. Desalniettemin kan het ook in het bedrijfsleven voorkomen dat binnen enkele seconden of minuten een beslissing genomen dient te worden. De 3 stappen uit dit aangepaste RPD-proces zijn:

1. Situatie ervaren

In de eerste fase maakt de besluitvormer kennis met de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk input wordt verzameld. Als de besluitvormer niet over alle benodigde informatie beschikt, dan is de kans groter dat een niet-effectieve handelswijze wordt gekozen.

Een van de dingen die besluitvormers in deze fase zouden kunnen doen, is observeren en luisteren. Kijk goed om je heen naar alles wat er gebeurt. Hoe ontwikkelt de situatie zich terwijl ik observeer? Welke informatie kan ik krijgen door omstanders en betrokkenen te ondervragen? Waarom is iets een probleem en hoe denken anderen dat het opgelost kan worden?

De input die anderen leveren hoeft niet altijd accuraat of betrouwbaar te zijn: het helpt om jouw eigen denkproces op gang te brengen. Laat belangrijke beslissingen nooit afhangen van niet-geverifieerde input van anderen, maar beslis ten alle tijden zelf of de basis voor jouw beslissing voldoende gefundeerd is.

2. Situatie analyseren

In de tweede fase begint het analytische gedeelte van het proces. Met een basisbegrip van de situatie is het mogelijk om te beginnen met het werken aan een oplossing. Stel jezelf in deze fase een aantal vragen, zoals:

  • Wat is anders aan deze situatie als andere situaties?
  • Welke onderdelen van deze situatie heb ik kunnen zien aankomen?
  • Is dit iets wat eerder gebeurd is?
  • Welke acties werden toen genomen?

Door de situatie te analyseren komen vaak verschillende oplossingen of suggesties daarvoor in u op. Ondanks de tijdsdruk is het belangrijk om niet direct de eerste de beste beslissing of optie door te voeren. Probeer geduldig te zijn en beslis hoeveel tijd er nog over is om een beslissing te nemen.

3. Besluit uitvoeren

Wanneer de beste mogelijkheid voor actie eenmaal is genomen, is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Het heeft geen zin om te wachten met het uitvoeren van een actie wanneer de beslissing al goedgekeurd is. Ga daarom direct aan de slag om de beslissing te laten werken nadat de eerste twee stappen van dit proces voorbij zijn.

Al tijdens de eerdere stappen is het belangrijk om het belang van implementatie in uw achterhoofd te houden. Overweeg alleen de opties en beslissingen die daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden in de praktijk. Het heeft geen zin om een theoretische optie te overwegen die in de praktijk niet uitvoerbaar blijkt te zijn.

Samenvatting Recognition Primed Decision Making

Recognition Primed Decision Making (RPD) is een benadering voor besluitvorming die zeer effectief is in complexe situaties met tijdsdruk. Het snel maken van een beslissing is daarom het belangrijkste aspect van deze besluitvormingsmethode. De complexiteit van situaties wordt onder andere bepaald door de informatie die beschikbaar is of wanneer doelstellingen onvolledig gedefinieerd zijn.

Het RPD-model is een mentaal model. Dat wil zeggen, de persoon die deze benadering gebruikt doet dit zeer snel en waarschijnlijk automatisch. De benadering is ontwikkeld op basis van ervaring in plaats van het leren van een besluitvormingsmethode. De besluitvormer herkent de verschillende signalen en indicatoren van elke situatie en stemt daar een effectieve handelswijze op af.

Over het algemeen kiest de besluitvormer de eerste mogelijkheid en handelswijze die niet afvalt wanneer hij of zij de verschillende opties evalueert. Dit concept staat bekend als ‘action script’.

Naarmate mensen zich ontwikkelen en meer expertise in hun vakgebied krijgen, verbetert bij hen het vermogen om dit soort belangrijke beslissingen op de juiste manier te nemen. Zij zijn beter in staat om indicatoren en kenmerken van een probleem te herkennen dan mensen die niet ervaren zijn. Het resultaat is dat zij een meer betrouwbare mentale simulatie kunnen uitvoeren en daardoor een accuratere handelswijze kiezen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het Recognition Primed Decision Making Proces? Begeef jij je vaak in situaties waarin snel een moeilijke beslissing genomen moet worden? Denk jij dat het RPD-proces handig is in jouw werkomgeving? Welke andere tools en methoden ken jij ter ondersteuning van de besluitvorming? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Klein, G. A. (1993). A recognition-primed decision (RPD) model of rapid decision making. Decision making in action: Models and methods, 5(4), 138-147.
  2. Klein, G. (1997). The recognition-primed decision (RPD) model: Looking back, looking forward. Naturalistic decision making, 285-292.
  3. Ross, K. G., Klein, G. A., Thunholm, P., Schmitt, J. F., & Baxter, H. C. (2004). The recognition-primed decision model. ARMY COMBINED ARMS CENTER FORT LEAVENWORTH KS MILITARY REVIEW.
  4. McLennan, J., & Omodei, M. M. (1996). The role of prepriming in recognition-primed decisionmaking. Perceptual and motor skills, 82(3_suppl), 1059-1069.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). Recognition Primed Decision Making (RPD). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/besluitvorming/recognition-primed-decision-making/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 04/04/2022 | Laatste update: 07/06/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/besluitvorming/recognition-primed-decision-making/”> Toolshero: Recognition Primed Decision Making (RPD)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie