RAPID raamwerk

RAPID raamwerk - toolshero

RAPID raamwerk: in dit artikel wordt het RAPID raamwerk, ontwikkeld door Bain & Company praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige besluitvorming tool.

Wat is het RAPID raamwerk?

Het besluitvormingsproces is voor elke organisatie een belangrijke basis, ongeacht de grootte en de complexiteit ervan. Zowel op strategisch, tactisch (afdeling) als op operationeel niveau nemen medewerkers beslissingen.

Weliswaar richten de strategische beslissingen zich op de lange termijn, die van het tactisch niveau op de middellange termijn en worden operationele beslissingen voor de korte termijn of dagelijks genomen. In alle gevallen gaat het om besluitvorming.

Gratis e-book bij Toolshero

Het nemen van beslissingen kan moeilijk zijn en tot overpeinzingen leiden. Het RAPID raamwerk kan daarbij helpen. Het gaat hier om een geregistreerd handelsmerk dat door het Amerikaanse consultancybedrijf Bain & Company ontwikkeld is.

Draagvlak

Het RAPID raamwerk helpt managers erachter te komen welke activiteiten er moeten plaatsvinden om tot een goede beslissing te komen.

Daarnaast stimuleert het participatie van medewerkers. Als in een organisatie geen van de medewerkers volledig snapt waar zijn verantwoordelijkheid begint en eindigt, dan is het moeilijk dat men het gezamenlijk eens wordt over een beslissing.

Ook kunnen beslissingen complex zijn of slecht worden overgebracht op het team. Zonder draagvlak van een achterban zal bovendien een genomen beslissing lang niet het resultaat boeken als wanneer dezelfde achterban is geraadpleegd en heeft mogen participeren. Dit kan leiden tot ontevreden medewerkers, die niet gemotiveerd zijn om de genomen beslissing goed door te voeren.

Acroniem

De handige beslutivorming tool RAPID raamwerk is een acroniem en staat voor Recommend – Agree – Perform – Input – Decide.

RAPID raamwerk model - toolshero

Hieronder volgt voor elk onderdeel een korte uitleg:

Recommend (aanbevelingen)

Het gaat hier om alle medewerkers binnen een organisatie die de kans krijgen om voorstellen en/of aanbevelingen te doen. Zij leveren input en kunnen informatie verstrekken die deel gaat uitmaken van de besluitvorming. Het is de verantwoording van de manager om de mening van het gehele team te achterhalen, waardoor er effectieve en efficiënte beslissingen kunnen worden genomen. Elke medewerker moet inzicht in het proces krijgen en de manager vertelt hen waar ze wel en waar ze niet in betrokken zullen worden.

Agree (instemmen)

Ten eerste moet de groep medewerkers akkoord gaan met de voorstellen die door anderen zijn ingediend. Zij kunnen de onderhandelingen wijzigen en of in gesprek gaan met de beslissende personen. Ten tweede wordt er in dit onderdeel waarde gehecht aan de mening van stakeholders, waaronder klanten, leveranciers, medewerkers en managers van andere afdelingen. Pas als zij instemmen, is er een basis voor een goed besluit.

Perform (uitvoeren)

Een individu of een groep medewerkers is verantwoordelijk voor de uitvoering van het proces. Het gaat hier om een testfase, uitgevoerd door sleutelfiguren die kennis, expertise en ervaring hebben. Van hen wordt verlangd dat zij analytisch naar het proces kijken, hier verslag van uitbrengen en met elkaar in gesprek gaan om over het voorgenomen besluit te discussiëren.

Input (bijdrage)

Deze groep medewerkers zal informatie en feiten over het proces overbrengen aan de andere medewerkers en levert een bijdrage voor het draagvlak binnen de organisatie. Dit zorgt ervoor dat de voorstellen levensvatbaar zijn en gehandhaafd kunnen blijven. Als alles binnen het proces duidelijk is en gecommuniceerd is naar alle medewerkers, dan is er kans dan het definitieve besluit snel en succesvol wordt ingevoerd.

Decide (beslissing)

De persoon of kleine groep die uiteindelijk beslist, is aansprakelijk voor de gehele uitvoering. Zij zijn in staat om onbetwiste kwesties op te lossen en definitieve veranderingen door te voeren. Mocht er sprake van weerstand zijn bij medewerkers, dan is het hun verantwoording de medewerkers erop aan te spreken, dat zij eerder ingestemd hebben met het besluit.

Motiverend

In praktijk kunnen betrokkenen meer dan één letter vanuit het RAPID raamwerk toegewezen krijgen en kunnen zij ook verantwoordelijk zijn voor bepaalde deelactiviteiten.

Ook kan het RAPID raamwerk in alle lagen van een organisatie gebruikt en toegepast worden of als hulpmiddel worden ingezet voor een afdelingsprobleem. Hoe groter een organisatie, hoe meer managementlagen en hoe meer mensen zich bezighouden met beslissingen. Als iedereen dit doet dan ontstaat er verwarring en frustratie. Individueel zijn alle bedoelingen goed, maar als geheel komt het niet uit de verf en is er vaak geen overeenstemming. In het ergste geval kunnen dergelijke besluitvormingsproblemen zelfs tot wantrouwen en demotivatie leiden.

Het proces van goede besluitvorming gaat gemakkelijker met het RAPID raamwerk en motiveert medewerkers. Het dwingt iedereen om de verschillende activiteiten te identificeren, die voorafgaan aan een beslissing.

Word lid van Toolshero

Voordelen

Aan het RAPID raamwerk zijn meerdere voordelen verbonden. Het kan mensen helpen om meer doordacht over een beslissing na te denken, voordat die genomen wordt. De juiste medewerkers krijgen verantwoording, waardoor de macht verdeeld wordt. Medewerkers reageren loyaler op de genomen beslissingen en zullen harder werken aan een succesvol resultaat.

Daarnaast is er grotere duidelijkheid omtrent het feit wie er bij de beslissing betrokken is. Zowel medewerkers, klanten als leveranciers vinden het prettig om dat te weten en hoe het besluitvormingsproces tot stand is gekomen. Zij voelen zich op die manier meer betrokken en snappen wat er gebeurt, voor iets dat daarvoor nog enorm ondoorzichtig was.

Ook helpt het RAPID raamwerk organisaties hun doelstellingen efficiënter en effectiever te laten bereiken, omdat iedereen de kans krijgt een steentje bij te dragen aan de besluitvorming.

Verantwoordelijkheid

Hoge kwaliteit besluitvorming en sterke prestatie gaan hand in hand. Toch kunnen in veel bedrijven zelfs duidelijke, goede ingelijste beslissingen worden gedwarsboomd door de onzekerheid en onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is.

Het RAPID raamwerk is een instrument om de verantwoordelijkheid van de beslissing te verduidelijken. Het wijst eigenaren toe aan vijf sleutelrollen in elke beslissing. Wanneer deze rollen duidelijk afgebakend worden, zijn teams binnen een organisatie beter in staat om snel en effectief de juiste keuzes te maken.

Het RAPID raamwerk is geen communicatiemiddel, maar een eenvoudige manier om te diagnosticeren en voor te schrijven hoe een beslissing het beste met elkaar genomen kan worden. Deze manier van werken vereist echter wel oefening en discipline.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre herken je het RAPID raamwerk? Heb je aanvullingen? Wat zijn voor jou succesfactoren die bijdragen aan goede besluitvorming?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Bain & Company (2011). RAPID®: Bain’s tool to clarify decision accountability. Retrieved 25/07/2017 from: http://www.bain.com/publications/articles/RAPID-tool-to-clarify-decision-accountability.aspx
  2. Blenko, M. W., Mankins, M. C., & Rogers, P. (2010). Decide and deliver: 5 steps to breakthrough performance in your organization. Harvard Business Press.
  3. Rogers, P., & Blenko, M. (2006). Who has the D?. Harvard Business Review, 84(1), 52-61.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017). RAPID raamwerk. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/besluitvorming/rapid-raamwerk/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/besluitvorming/rapid-raamwerk/ “>toolshero: RAPID raamwerk</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie