ORAPAPA methode

ORAPAPA methode - toolshero

ORAPAPA methode: in dit artikel wordt de ORAPAPA methode praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basisprincipes en het belang van een juiste besluitvorming binnen de organisatie.

Wat is de ORAPAPA methode?

Allereerst is het belangrijk duidelijk te maken dat het nemen van besluiten nooit lichtvaardig mag gebeuren, omdat besluitvorming essentieel is voor het succes van een bedrijf. Houd in gedachten dat de resultaten van een bedrijf, wat de huidige positie ook is, voortkomen uit de besluiten die werden genomen. Het is daarom belangrijk elk besluit goed te overwegen, omdat één enkel besluit kan leiden tot de ondergang van een organisatie.

Met dit in gedachten is het niet alleen belangrijk om besluiten te nemen, maar ook dat de juiste besluiten worden genomen. De ORAPAPA methode laat zien welke belangrijke factoren je moet meewegen in je besluitvorming om positieve resultaten te behalen voor het bedrijf waar je werkt of voor jouw eigen werk.

Gratis e-book bij Toolshero

Hoe weet je wat goede beslissingen zijn?

Besluitvorming is essentieel voor de ontwikkeling, de voortgang en het succes van een organisatie. In het besluitvormingsproces van ORAPAPA is de professionele ervaring van de managers in het bedrijf echter niet zo belangrijk. Een verkeerd besluit staat immers niet gelijk aan het aantal jaren werkervaring van een manager. Zelfs de meest ervaren persoon met vele jaren werkervaring kan een verkeerde beslissing nemen die uitmondt in een forse commerciële ramp.

Voordat de 7 factoren uit de ORAPAPA methode worden toegepast, is teamoverleg nodig om het probleem te analyseren en te bespreken en naar elkaars mening te luisteren. De verschillende standpunten helpen alle aspecten van het probleem te belichten voordat het belangrijke besluit wordt genomen.

De volgende vragen zijn belangrijk om het probleem uit te diepen:

Welke voordelen heeft dit besluit? Welke negatieve aspecten zijn er? Is het besluit uitvoerbaar, of is het beter om naar andere oplossingen te zoeken? Levert het direct voordeel op, of moeten er eerst kosten worden gemaakt? Dit zijn slechts een paar belangrijke vragen die beantwoord moeten worden over het onderwerp dat ter discussie staat.

Met de antwoorden kun je risico’s inschatten die mogelijk ontstaan als een besluit wordt genomen. Kijk altijd naar alternatieven, discussies en analyses om uit te zoeken wat het beste werkt voor de organisatie, zowel in het heden als in de toekomst, op korte en op lange termijn.

Checklist ORAPAPA methode

De ORAPAPA methode omvat zeven belangrijke factoren voor de verificatie van besluiten in de organisatie. Als deze factoren worden overwogen, kun je met meer vertrouwen het finale besluit nemen.

 • Kansen
 • Risico’s
 • Alternatieven en verbeteringen
 • Ervaringen uit het verleden
 • Analyse
 • Mensen
 • Afstemming

ORAPAPA checklist - toolshero

Kansen

Als je het besluitvormingsmodel ORAPAPA gebruikt, moet je optimistisch zijn over de toekomstige kansen van het bedrijf. Wat win je met het besluit? Hoe profiteert het bedrijf van deze kans? Deze manier van vragen stellen en beantwoorden, geeft tijdens het besluitvormingsproces een positieve draai aan kansen.

Optimistisch zijn over de kansen die zich voordoen als je besluiten overweegt, heeft positieve gevolgen voor de organisatie.

Risico’s

Vraag je af wat de mogelijke risico’s zijn op de korte en lange termijn wanneer je bepaalde beslissingen neemt of actie onderneemt. Beschrijf de meest negatieve risico’s om te onderzoeken wat het beste is voor het bedrijf.

Wegen de risico’s voor het bedrijf op tegen de beloning?

In de analyse is de balans tussen risico’s en kansen belangrijk om mogelijke nadelen of problemen vast te stellen, zodat je op dat moment een weloverwogen besluit kunt nemen. Deze manier van beoordelen helpt de betrokkenen om hun mening, opmerkingen en ideeën onder woorden te brengen over de manier waarop met eventuele risico’s moet worden omgegaan.

Elk besluit, ongeacht hoe eenvoudig het ook is, kan leiden tot bedrijfsrisico’s. Daarom is een analyse voorafgaand aan het besluit van groot belang voor het bedrijf. In geval van problemen moet er een ​​noodplan voorhanden zijn om de situatie het hoofd te bieden.

Alternatieven en verbeteringen

Zorg altijd dat er verschillende alternatieven voor verbetering beschikbaar zijn voor het geval het bedrijf zich beter moet ontwikkelen. Wanneer je gefocust bent op slechts één alternatief kan dit je gedachtegang en je waarneming vertroebelen als je in een situatie actie moet ondernemen.

Uit het oorspronkelijke idee kun je alternatieven halen voor de implementatie van de noodzakelijke processen. Brainstorm met je team en zoek uit welke andere opties er zijn. Stel vragen over verbeteringen zoals: hoe kunnen we kansen optimaliseren en risico’s minimaliseren? Hoe kan een oplossing worden verbeterd om een probleem op flexibele en eenvoudige manier aan te pakken?

Het is belangrijk om altijd verschillende alternatieven voor verbetering beschikbaar te hebben. Als je luistert naar je mede-teamleden ontdek je wellicht nieuwe mogelijkheden voor oplossingen of verbeteringen in het bedrijf.

ORAPAPA methode ervaringen uit het verleden

Het is verstandig te leren van eerdere ervaringen van het bedrijf. Bepaalde situaties of processen pakten in het verleden misschien niet goed uit. Het is daarom nodig te leren van wat er is gebeurd zodat je, als een soortgelijk proces wordt uitgevoerd, je besluit van vandaag kunt koppelen aan het verleden.

Kijk naar historische gegevens, ga na of het al eerder is gedaan en bekijk hoe die situatie werd aangepakt en wat het resultaat was. In de historie kun je informatie vinden die je gebruikt als onderbouwing voor je besluit. Bij nieuwe acties en beslissingen is het dus niet altijd nodig dat je bij het begin begint als je achtergrondinformatie uit de historie kunt halen.

Hoe kun je het succes of falen van processen in het verleden inzetten ten gunste van het project waar je momenteel voor je organisatie aan werkt?

Analyse

Analyseer de gegevens die tot je beschikking staan over vorige onderzoeken, zodat je besluiten kunt nemen.

De balans tussen cijfers en menselijke waarneming resulteert in een besluit gebaseerd op argumenten die tot stand kwamen na evaluatie van historische ervaringen. Zo voorkom je mogelijke negatieve situaties die het gevolg zijn van een besluit.

Controleer je gegevens twee of drie keer voordat je een besluit neemt. Kijk of je iets over het hoofd ziet en dubbelcheck eventuele nadelen zodat je goed voorbereid bent. Gebruik tools voor analyse om een meer specifiek beeld te krijgen van de situatie waarin je je bevindt.

Met de analyse kun je stappen vooruit zetten, een situatie omzeilen of er een einde aan maken.

Mensen

Houd rekening met de betrokkenen of de mensen die belangrijk zijn voor de besluiten die je gaat nemen. Als je luistert naar wat zij te zeggen hebben, wat ze ervan vinden of wat ze aan je kwijt willen, kun je daar profijt van hebben bij je besluitvorming. Laat je teamleden ook weten dat zij belangrijk zijn voor acties die moeten worden ondernomen.

Opmerkingen en verschillende invalshoeken helpen je een breder beeld te krijgen van je toekomstige beslissingen.

Afstemming

Bij de besluitvorming moet rekening worden gehouden met de culturele identiteit en strategische opbouw van het bedrijf. Neem dit mee in je overwegingen zodat je later niet hoeft af te wijken van je besluit of hem moet veranderen vanwege de bedrijfsfilosofie. Dat risico vermijd je als je duidelijk bent over de lijn die het bedrijf volgt.

Ook bij besluiten op ethisch gebied, als ze niet worden aangepast op slechts persoonlijk niveau maar wereldwijd gelden voor iedereen die bij het bedrijf hoort. Denk erover na of het besluit wenselijk is of niet, of het ethisch verantwoord is of niet en of het besluit met de cultuur van de organisatie te maken heeft.

Dit soort vragen is belangrijk als je ingrijpende zakelijke beslissingen moet nemen.

Word lid van Toolshero

De beslissing afstemmen op de bedrijfsdoelen

Ook als je van alle 7 elementen gebruik maakt, betekent dat niet dat het besluit in alle gevallen 100% correct is, maar het is wel een basis voor mogelijk succes van het besluitvormingsproces. Neem de juiste beslissing nadat je alles hebt overwogen wat belangrijk is in de besluitvorming, zodat je de gestelde doelen kunt bereiken. De ORAPAPA-methode kan dit proces ondersteunen.

ORAPAPA voor hedendaagse bedrijven

De ORAPAPA methode garandeert echter niet dat elke beslissing die je neemt ook de juiste is. Het geeft je wel een tool in handen die helpt je besluit te verifiëren. De methode vergroot je kans op succes met goede besluitvorming.

Tegenwoordig passen bedrijven zich continu aan als gevolg van de snelheid van informatie, technologische veranderingen en geautomatiseerde werkprocessen en moeten ze zelfs voldoen aan de internationale normen die gelden voor hun markt. Daarom is goede besluitvorming van groot belang voor een bedrijf; nu maar ook in de toekomst.

Eén enkel besluit, hoe eenvoudig het ook lijkt, kan grote veranderingen teweeg brengen met succes als resultaat, of het tegenovergestelde: ernstige zakelijke problemen die moeilijk op te lossen zijn. Een besluit kan leiden tot balans, innovatie of creatie, maar ook geschiedenis, status en nieuwe projecten te gronde richten.

Met de ORAPAPA methode is het mogelijk de uitkomst te onderzoeken van besluiten die een organisatie wil nemen ten aanzien van een specifieke situatie of een specifiek project. Participatie van het team dat deel uitmaakt van het project is zeer waardevol. Daarom worden alle meningen, ideeën en opvattingen van teamleden in de besluitvorming meegewogen.

Conclusie

De ORAPAPA methode helpt bij het verifiëren van besluiten die een manager of een werkgroep neemt in situaties die zich binnen het bedrijf voordoen, zowel bij nieuwe projecten als bij interne organisatorische veranderingen.

Gedegen onderzoek voordat de uiteindelijke beslissing wordt genomen geeft vertrouwen.

Nadat het onderzoek is afgerond en alle gegevens en informatie en alle meningen en opmerkingen van de teamleden beschikbaar zijn, kan de manager het besluit in het volste vertrouwen nemen en in gang zetten.

Met deze 7 stappen kun je een weloverwogen besluit nemen waar de organisatie van profiteert. Onthoud wel dat de 7 elementen niet 100% bepalend zijn voor het succes van het besluit. De methode is slechts een gids om vertrouwen te krijgen in de uitkomst en geeft prioriteit aan een grondige analyse van de risico’s en de doelen. Het vormt een reflectie op de vraag of deze of juist een andere beslissing beter is, voordat het definitieve besluit wordt genomen.

Dat betekent dat aan de uiteindelijke beslissing reflectie en onderzoek vooraf gaat. Gegevens en cijfers die een besluit onderbouwen kunnen een steun zijn bij de in de laatste fase van het proces en de basis vormen voor toekomstige zakelijke beslissingen of vraagstukken.

Vertrouwen hebben in wat wordt gedaan en met welke reden is een belangrijke pijler voor het bedrijf en zijn achtergrond. Kwantitatieve en kwalitatieve ondersteuning is essentieel bij belangrijke beslissingen waarvan het bedrijf in de toekomst op positieve wijze kan profiteren.

Niet subjectief, maar objectief nadenken over het besluit geeft een breder beeld van het totaalplaatje. Vraag je af op welke factoren of welke werknemers het besluit invloed heeft. Wat past beter? Welke alternatieven zijn er? Welke nevenschade wordt veroorzaakt door het besluit dat moet worden genomen?

Het onderzoeken van het scenario in het besluitvormingsproces is van groot belang, omdat een besluit zowel van invloed kan zijn op de markt waarin het bedrijf opereert als op werknemers, investeerders, leveranciers, processen, etc.

Dit onderzoek moet gekoppeld zijn aan de richtlijnen van het bedrijf, aan de cultuur, de geschiedenis in de sector, waarden, etc.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Vind jij dat de ORAPAPA methode tegenwoordig een belangrijk hulpmiddel is? Gebruik jij deze methode in jouw bedrijf? Zo ja, wil je dan jouw ervaringen met ons delen? Heb je nog aanvullingen of andere suggesties?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Elbanna, S. (2006). Strategic decision‐making: Process perspectives. International Journal of Management Reviews, 8(1), 1-20.
 2. Sanayei, A., Mousavi, S. F., & Yazdankhah, A. (2010). Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 37(1), 24-30.
 3. Zartman, W. (1977). Negotiation as a joint decision-making process. Journal of Conflict Resolution, 21(4), 619-638.
 4. Cubillo, J. M., Sánchez, J., & Cerviño, J. (2006). International students’ decision‐making process. International Journal of Educational Management.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2020). ORAPAPA methode. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/besluitvorming/orapapa-methode/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/besluitvorming/orapapa-methode/”>toolshero: ORAPAPA methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Article by:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie