OODA Loop van John Boyd: de uitleg

OODA Loop van John Boyd - ToolsHero

OODA Loop: in dit artikel wordt de OODA Loop van John Boyd praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis en theorie), belicht dit artikel de interactie met de omgeving, het OODA Loop procesdiagram en de nadelen. Na het lezen begrijp je de basis van deze besluitvormingsproces theorie. Veel plezier met lezen!

Wat is een OODA Loop?

John Richard Boyd heeft op basis van zijn ervaringen als gevechtspiloot tijdens de Korea oorlog in de vorige eeuw, en later als instructeur, de OODA-loop ontwikkeld. Dit besluitvormingsproces bestaat uit Observeren, Oriënteren, Beslissen (decide) en Acteren en is een cyclisch model.

Door het toepassen van deze OODA Loop is men in staat om zich continu aan te passen aan snel veranderende omstandigheden en hier kracht uit te putten. In een luchtgevecht is het van cruciaal belang dat er in een seconde gereageerd wordt. Is men te laat, dan heeft de vijand de overhand. We leven in een snel veranderende wereld. Als men niet mee verandert, dan is de kans groot om kopje onder te gaan.

Gratis e-book bij Toolshero

OODA Loop uitleg (Engelstalige video)

Interactie met omgeving

Vanuit dit sleutelconcept heeft John Boyd de OODA Loop ontworpen. Dit is het proces waarbij een individu of een organisatie reageert op een gebeurtenis. Door snel op situaties te reageren en passende beslissingen te nemen, kan er een voorsprong op mogelijke tegenstanders genomen worden.

John Boyd gaat ervan uit dat alle intelligente organismen en organisaties een voortdurende interactie met hun omgeving aangaan.

Naar zijn zeggen veroorzaakt het complexiteit binnen een organisatie, wanneer managers en werknemers zich laten vangen door hun eigen visie. Juist door dit te doorbreken en zich aan te passen aan veranderende externe omstandigheden, kan een organisatie overleven.

Het OODA Loop model

OODA Loop model - Toolshero

Figuur 1 – het OODA Loop model (Boyd)

John Boyd splitst dit besluitvormingsproces in vier onderling samenhangende en overlappende hoofdprocessen:

1. Observatie (Observe)

Door snel te begrijpen wat er aan de hand is, kan men helder de veranderende situatie waarnemen. Men moet hiervoor naar zichzelf én naar de situatie te kijken als een buitenstaander en niet alleen vanuit het eigen standpunt. Alle zintuigen worden ingezet in deze fase, waardoor er zoveel mogelijk informatie kan worden opgenomen.

2. Oriëntatie (Orient)

In deze fase weet met wat er gedaan moet worden. Dit heeft niet alleen betrekking op de positie, maar ook op de mogelijke opties die men kan visualiseren. John Boyd onderscheidt de volgende factoren die een belangrijke rol in deze fase spelen, waaronder genetische erfenis, culturele tradities, eerdere ervaringen, analyse en nieuwe informatie. Oriëntatie geeft niet alleen aan hoe men de wereld ziet, maar ook wat voor wereld men in staat is te zien. Oriëntatie wordt omschreven als het belangrijkste proces van de OODA Loop. De informatie uit fase 1) wordt geordend.

3. Beslissing (Decide)

In deze fase gaat het om de lering die getrokken wordt uit de ervaringen. Op basis van iemands huidige mentale perspectief neemt hij beslissingen en kan hij bepalen welke actie hij onderneemt. De juiste keuze wordt genomen en van daaruit gaat men handelen.

4. Actie (Act)

De fysieke uitvoering van de beslissing is een feit in deze fase. De gekozen manier van optreden wordt daadwerkelijk doorgevoerd. De ervaringen en/ of gevolgen hiervan worden weer doorgestuurd naar de eerste fase (observatie), waarna de loop compleet is en de cirkel opnieuw begint.

Dit hele proces gaat snel. Het doel hiervan is, dat een mogelijke tegenstander niet de kans krijgt ook de loop te doorlopen, zodat de tegenstander telkens een paar stappen achterblijft.De combinatie van observatie en oriëntatie leidt tot een beslissing (decision) en dat leidt weer tot actie. En dan begint de cyclus weer opnieuw. Het is een voortdurend proces waarin men constant alert moet zijn op de veranderende omgeving. Wanneer men in een evenwichtstoestand verkeert, is de kans op overleven klein.

Nadelen van de OODA Loop

Helaas heeft John Boyd zijn ideeën omtrent de OODA Loop nooit concreet vormgegeven in bijvoorbeeld een artikel of boek, maar het alleen benoemd in presentaties. Daardoor zijn er vandaag de dag verschillende interpretaties van de OODA Loop in omloop. Ondanks dat het OODA Loop model gedetailleerd is en in praktijk veel gebruikt wordt, heeft het ook een aantal nadelen:

  1. Het OODA Loop model slaat het ‘geheugen’ over. Wanneer een situatie al eerder heeft plaatsgevonden, dan hoeft in principe het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden door de OODA-loop opnieuw te doorlopen.
  2. Het OODA Loop model is niet wetenschappelijk getest en daardoor niet officieel bewezen.
  3. In de OODA Loop is geen tegenstander opgenomen, terwijl we wel met tegenstanders rekening moeten houden, door hen tijdens de loop telkens een stapje voor te zijn.
  4. Het OODA Loop model mist de factor ‘samenwerking’ en gaat teveel uit van een vuurgevecht. Door met teams volgens de OODA loop te werken, krijgt het een andere uitwerking. Er moeten dan andere zaken meespelen, waaronder onderhandeling, taakverdeling, hiërarchie, menselijk gedrag, motivatie enzovoorts. Dit zijn allemaal factoren die wel degelijk ook invloed kunnen hebben op het besluitvormingsproces.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe neem jij de beste besluiten ten opzichte van gewenste organisatie veranderingen? In hoeverre herken je de methode van de Force Field Analysis van Kurt Lewin? Heb je aanvullingen? Wat zijn voor jou succesfactoren die bijdragen aan goede besluitvorming in relatie tot gewenste veranderingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Brehmer, B. (2005, June). The dynamic OODA loop: Amalgamating Boyd’s OODA loop and the cybernetic approach to command and control. In Proceedings of the 10th international command and control research technology symposium (pp. 365-368).
  2. Boyd, J. R. (1996). The essence of winning and losing. Unpublished lecture notes, 12(23), 123-125.
  3. Ford, D. (2010). A Vision So Noble: John Boyd, the Ooda Loop, and America’s War on Terror. Daniel Ford.
  4. Ullman, D. G. (2006). Making robust decisions: decision management for technical, business, and service teams. Trafford on Demand Pub.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017). OODA Loop (Boyd). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/besluitvorming/ooda-loop/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 22/06/2017 | Laatste update: 06/06/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/besluitvorming/ooda-loop/”> Toolshero: OODA Loop (Boyd)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie