Barack Obama biografie en quotes

Barack Obama - Toolshero

Barack Obama (Barack Hussein Obama, 4 augustus 1961) is advocaat, lid van de Democratische Partij en de 44e president van de Verenigde Staten van 2009 tot 2017. Hij staat erom bekend de eerste Amerikaanse president van gemengde etnische afkomst te zijn. Voordat Barack Obama president werd, was hij senator in de staat Illinois en in de Amerikaanse Senaat. Daarnaast is Barack Obama auteur van de bestseller ‘De herovering van de Amerikaanse droom’ uit 2006.

Barack Obama biografie

Barack Obama is geboren en getogen in een middenklasse Amerikaans gezin. Zijn moeder, Ann Dunham, was Amerikaanse en zijn vader is geboren in Kenia. Obama’s ouders scheidden in zijn kinderjaren. Vanwege zijn jonge leeftijd was Barack Obama afhankelijk van zijn moeder, die later hertrouwde met een Indonesiër. Ann Dunham besloot te verhuizen naar Indonesië, waar Barack Obama bij zijn moeder en Indonesische stiefvader Lolo Soetoro woonde.

Na twee jaar ging Barack Obama terug naar de Verenigde Staten om te studeren. Barack wilde graag iets van zijn leven maken. Met verschillende studiebeurzen en leningen kon hij gaan studeren en hij wist zijn studie succesvol af te sluiten. Daarna bleef Barack Obama studeren met een studie politicologie in New York. In die periode werd hij opgevoed en gesteund door zijn grootouders. Later scheidde zijn moeder van haar tweede man en ging ook zij terug naar de Verenigde Staten.

Gratis e-book bij Toolshero

Na zijn afstuderen heeft Barack Obama verschillende functies bekleed. Hij werkte eerst voor Business International Corporation, een uitgeverij en adviesbureau dat Amerikaanse bedrijven in het buitenland ondersteunt. Daarna werkte hij voor de New York Public Interest Research Group, een organisatie die in debatten opkomt voor de belangen van de inwoners van New York.

Barack werd vervolgens directeur van de non-profitorganisatie Developing Communities Project (DCP). Deze organisatie werd opgericht met het doel zich te bekommeren om de groeiende werkloosheid in Chicago die ontstaan was door de sluiting van een groot aantal plaatselijke metaalfabrieken. DCP zette zich ervoor in deze gemeenschappen weer op te bouwen en de kwaliteit van leven voor de bewoners te verbeteren.

In 1989 begon Barack Obama als advocaat bij Sidley Austin en daarnaast was hij sinds 1988 verbonden aan de Universiteit van Chicago waar hij constitutioneel recht doceerde. Hij heeft daar ongeveer 12 jaar gewerkt. Michelle Robinson, zijn toekomstige echtgenote, was zijn mentor bij Sidley Austin.

Barack was onder de indruk van haar schoonheid en vroeg haar mee uit. Michelle sloeg de uitnodiging verschillende keren af, maar Barack Obama bleef volhouden en herhaalde zijn uitnodiging totdat hij aanbood ontslag te nemen. Ze stemde gelukkig toe met een afspraak en vanaf dat moment maakte Barack bij iedere ontmoeting indruk met zijn verschijning en zijn houding. Het duurde twee jaar voordat Barack Obama Michelle ten huwelijk vroeg.

Barack Obama werd in 1997 gekozen als senator voor de Senaat van Illinois en in die rol vertegenwoordigde hij het 13e district van de South Side van Chicago. Hij vervulde deze functie tot 2004 en werd toen gekozen in het Amerikaanse Congres. Vanaf dat moment werkte Barack Obama als senator voor de Amerikaanse Senaat.

Zijn opvattingen over het bijstaan van gemeenschappen waren al duidelijk geworden in zijn eerste functie nadat hij was afgestudeerd. In zijn rol als senator heeft Barack in verschillende commissies gezeten, zoals buitenlandse betrekkingen, en zich beziggehouden met gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en pensioenen.

Barack Obama diende talloze wetsvoorstellen in, zoals de Global Poverty Act uit 2007. De Act bevat richtlijnen voor de Amerikaanse president om een strategie te ontwikkelen en uit te voeren die tot doel heeft de wereldarmoede te verminderen. Daarnaast heeft Barack de Healthy Places Act voorgesteld. Deze wet heeft tot doel de effecten van bodemgebruik op de algemene gezondheid te onderzoeken en te verbeteren.

In 2007 begon Barack Obama zijn campagne om president van de Verenigde Staten te worden. In de tijd dat hij campagne voerde, was er een recordaantal presidentskandidaten. Zijn belangrijkste tegenstander was Hillary Clinton, de vrouw van Bill Clinton.

Aan het begin van de campagne legden de kandidaten de nadruk op de impopulaire oorlog in Irak. Veel kandidaten, zoals McCain, deelden hun visie over de manier waarop zij de oorlog zouden winnen. Barack Obama had echter tegen de oorlog gestemd en stelde dat deze zo snel mogelijk moest worden beëindigd. Het publiek vond zijn visie opzienbarend en zijn populariteit tijdens de verkiezingscampagne steeg.

Barack Obama won de presidentsverkiezingen in 2008 met bijna 70 miljoen stemmen. Sinds John Kennedy in 1960, was Obama de eerste Amerikaanse senator die presidentsverkiezingen won. Hij werd gekozen als de 44e president van de Verenigde Staten.

Onderwijs en opleiding

Barack Obama bezocht eerst de Punahou School, een particuliere school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een tijdlang ging hij naar een plaatselijke Indonesische school, maar keerde na twee jaar terug naar Amerika. Mensen zagen dat Barack Obama na zijn terugkomst in de Verenigde Staten hard werkte en in zijn ontwikkeling investeerde om goede resultaten te halen. Met behulp van een aantal beurzen ging hij in 1997 naar Occidental College, een particuliere school voor Liberal Arts.

Barack werd door zijn studiegenoten, met wie hij vaak ging surfen en basketbal speelde, Barry genoemd. Medestudenten melden dat hij altijd precies wist wat hij op welk moment moest zeggen, dat hij er goed uitzag en zelfvertrouwen had in alles wat hij deed.

Opvallend was dat Barack Obama altijd vrije vakken koos die met politiek te maken hadden. Hij kon ook toen al goed luisteren. Barack stelde mensen in de gelegenheid hun mening te geven voordat hij zelf zijn mening uitte. Deze karaktereigenschap stelde hem in staat te begrijpen wat mensen dachten alvorens daarop te reageren.

Obama interesseerde zich voor allerlei zaken. Het ene moment voelde hij zich betrokken bij de ene politieke beweging, het andere moment weer bij een andere. Hij toonde altijd interesse, maar legde zich nooit vast door op slechts één ding gefocust te zijn. Daarom was het zo gemakkelijk voor hem om te schakelen en de dingen te doen die hij leuk vond.

Na zijn afstuderen aan het Occidental College studeerde Obama vier jaar aan de Colombia University. In die periode leefde hij geïsoleerd en besteedde hij al zijn tijd aan zijn studie. Hoewel hij ambitieus was, had Barack Obama nog geen duidelijk beeld van de toekomst.

In die tijd was het nog niet zijn doel om president van de Verenigde Staten te worden. Zijn zelfdiscipline heeft hem vaak in de weg gezeten, zou Barack Obama later zeggen. Naast zijn studie werkte hij parttime en hij deed aan hardlopen om te voorkomen dat hij te dik zou worden.

Opleiding

In 1988 studeerde hij rechten aan de Harvard universiteit. Zijn studiegenoten zagen direct de geboren leider in Barack Obama. Obama werd alom gerespecteerd, hij was enorm wijs voor zijn leeftijd en mensen vonden hem zeer intelligent. Bij discussies tijdens colleges bijvoorbeeld, waren Baracks antwoorden altijd weldoordacht en trokken ze de aandacht van zijn medestudenten.

Barack Obama werd de eerste zwarte voorzitter van de Harvard Law School Review. Hij ontving zijn juristendoctoraat in 1991.

President Barack Obama

Barack Obama werd president in een economisch moeilijke periode. De wereldrecessie van 2008 was de ergste sinds 1930. De Amerikaanse economie remde flink af en de werkloosheid groeide sneller dan verwacht.

Barack Obama en zijn regering waren gedwongen meteen ingrijpende maatregelen te nemen om de economie te stabiliseren. Zijn eerste doel als nieuwe president was de crisis aan te pakken en geldstromen mogelijk te maken. Obama ontwierp een reddingsplan waarin lagere rentetarieven waren opgenomen om investeringen aan te moedigen en leningen voor auto’s en studies mogelijk te maken zodat er meer zou worden uitgegeven.

Obama gelooft in een duurzame toekomst voor de generaties na ons. Daarom had klimaatverandering hoge prioriteit tijdens zijn presidentschap. De regering deed aanzienlijke investeringen in duurzame energie. Binnen drie jaar zou de Amerikaanse energiecapaciteit voor windenergie en zonne-energie moeten verdubbelen. Tijdens Obama’s presidentschap is de uitstoot van broeikasgassen verlaagd met 9 procent en groeide de economie met 10 procent.

De gezondheidszorg in de Verenigde Staten was niet voor iedereen betaalbaar. Zorgverzekeraars vroegen hoge prijzen voor hun pakketten die voor veel inwoners onbetaalbaar waren. Zeker voor degenen met specifieke medische aandoeningen.

Barack Obama voerde hervormingen door in de gezondheidszorg, zonder de overheidsuitgaven te verhogen. Het resultaat daarvan was dat de prijzen voor zorgverzekeringen stabiliseerden. Zijn hervormingsplan is nu internationaal bekend onder de naam Obamacare.

Toen hij president was, daalde de werkloosheid naar een niveau dat beter was dan voorheen. Minder mensen leefden onder de armoedegrens en het aantal mensen zonder zorgverzekering daalde. De prijs voor gezondheidszorg steeg minder snel dan voorheen. Hij zorgde er daarnaast voor dat meer mensen een beroep konden doen op de voedselbank.

Ouders, moeder en vader

Barack Obama is de zoon van Ann Dunham. Zij werd in 1942 geboren in Kansas in de Verenigde Staten en werd jong moeder. Zij groeide op in een middenklasse familie op Hawaii, waar haar vader een voor meubelwinkel werkte.

In haar jeugd kreeg zij een beurs zodat ze antropologie kon studeren aan de Universiteit van Chicago. Ann werd verliefd op de Keniaanse Barack Obama senior, die als uitwisselingsstudent aan de Universiteit van Hawaii studeerde.

Barack Obama werd geboren toen Ann 19 jaar oud was. Zij vormden een gewoon gezin totdat Barack Obama senior besloot te gaan studeren aan de Harvard Universiteit. Nadat hij dat kenbaar had gemaakt, besloot hij ook naar Kenia terug te keren. Barack Obama was toen bijna twee jaar oud. Barack Obama werd vanaf dat moment door Ann en haar ouders opgevoed.

Ann Dunham ontmoette Lolo Soetoro op Hawaii tijdens zijn studie geologie. Ze werden verliefd en trouwden in 1967. Tijdens hun huwelijk verhuisden ze naar Jakarta. Hun dochter Maya werd daar op 15 augustus 1970 geboren. Jammer genoeg hield hun huwelijk maar ongeveer zes jaar stand. Na de scheiding verhuisde Ann terug naar de Verenigde Staten.

Ann stierf in 1995 aan kanker. Haar dochter beschrijft haar als een hardwerkende moeder met een positieve mindset. Ze klaagde nooit en was altijd optimistisch gestemd. Ann had belangstelling voor verschillende religies en altijd droeg ze de Bijbel, de Koran en de Bhagavad Gita bij zich.

Ondanks dat Barack Obama geen president meer is, wordt hij nog altijd op handen gedragen. Hij ontving verschillende prijzen voor, tijdens en na zijn presidentschap. Hij ontving bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de Vrede in 2009 en de NME Award Hero of the Year in 2013.

Barack en zijn vrouw hebben twee dochters. Malia werd geboren in 1999 en Natasha in 2001.

Over veel onderwerpen is Obama altijd neutraal gebleven. Hij wordt gezien als een wijs man door zijn vermogen verschillende typen mensen bij elkaar te brengen om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken. Zijn privéleven is altijd een mysterie gebleven, maar de mensen om hem heen respecteerden hem altijd.

Barack Obama quotes

 1. “Money is not the only answer, but it makes a difference.”
 2. “We need to keep making our streets safer and our criminal justice system fairer – our homeland more secure, our world more peaceful and sustainable for the next generation.”
 3. “We proved that we are still a people capable of doing big things and tackling our biggest challenges.”
 4. “Now, as a nation, we don’t promise equal outcomes, but we were founded on the idea everybody should have an equal opportunity to succeed. No matter who you are, what you look like, where you come from, you can make it. That’s an essential promise of America. Where you start should not determine where you end up.”
 5. “Issues are never simple. One thing I’m proud of is that very rarely will you hear me simplify the issues.”
 6. “We have real enemies in the world. These enemies must be found. They must be pursued and they must be defeated.”
 7. “If you’re walking down the right path and you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress.”
 8. “The future rewards those who press on. I don’t have time to feel sorry for myself. I don’t have time to complain. I’m going to press on.”
 9. “My fellow Americans, we are and always will be a nation of immigrants. We were strangers once, too.”
 10. “Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”
 11. “The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.”
 12. “A change is brought about because ordinary people do extraordinary things.”
 13. “In the unlikely story that is America, there has never been anything false about hope.”
 14. “It’s important to make sure that we’re talking with each other in a way that heals, not in a way that wounds.”
 15. “Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.”

Word lid van Toolshero

Publicaties en boeken

 • 2017. Barack Obama on food and climate change:‘We can still act and it won’t be too late’. Retrieved June, 3, 2017.
 • 2016. Beyond black and white: From civil rights to Barack Obama. Verso Trade.
 • 2012. Articulate while Black: Barack Obama, language, and race in the US. Oxford University Press.
 • 2012. The endgame: The inside story of the struggle for Iraq, from George W. Bush to Barack Obama. Pantheon.
 • 2012. Barack Obama: the story. Simon and Schuster.
 • 2012. Climate-change rhetoric: A study of the persuasive techniques of President Barack Obama and Prime Minister Julia Gillard. Australian Journal of Communication, 39(2), 35.
 • 2009. Barack Obama and America’s journey. Southern Communication Journal, 74(1), 88-103.
 • 2009. Change we can believe in: Barack Obama’s plan to renew America’s promise. Canongate Books.
 • 2009. Remarks by President Barack Obama at Suntory Hall. The White House Office of the Press Secretary, 14.
 • 2008. Barack Obama in his own words. Public Affairs.
 • 2007. The audacity of hope: Thoughts on reclaiming the American dream. Canongate Books.
 • 2007. Barack Obama and the politics of blackness. Journal of Black Studies, 38(1), 7-29.
 • 2007. Dreams from my father: A story of race and inheritance. Canongate Books.
 • 2007. Senator Barack Obama: The rhetoric of hope and the American dream. Journal of Black Studies, 38(2), 121-129.

Citatie voor dit artikel:
Zeeman, A. (2019). Barack Obama. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/bekende-auteurs/barack-obama/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 11/08/2019 | Laatste update: 11/04/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a https://www.toolshero.nl/bekende-auteurs/barack-obama/”>Toolshero: Barack Obama</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Alexander Zeeman
Article by:

Alexander Zeeman

Alexander Zeeman is Content Manager bij ToolsHero waar hij zich richt op content productie, content management en marketing. Daarnaast studeert hij International Business aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen zijn studie is hij bezig met de ontwikkeling van diverse management competenties en het verbeteren van operationele bedrijfsprocessen.

Tags:

Geef een reactie