Fiedler contingentie theorie

Belbin Teamrollen

Situationeel Leiderschap Model (SLM)

Rolestorming van Rick Griggs

Cornell systeem

A3 Lean methode

Science of persuasion